Image default
ΙΤ

Ψηφιοποιούνται οι αγορές του αυτοκινήτου και των ακινήτων

Με νέες υπηρεσίες υπό την ονομασία «myAuto», «Audit-Car», «myPhoto» και «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιχειρεί την πλήρη ψηφιοποίηση των αγορών του αυτοκινήτου και των ακινήτων.

Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται με νομοσχέδιο υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως 17 Ιουλίου.

Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «myAuto» και «Audit-Car» θα ενσωματωθούν στο gov.gr και θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όσον αφορά στα οχήματα, όπως στα βασικά στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, στην εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, στον τεχνικό έλεγχο και στην ασφάλιση του οχήματος.

Οι πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία του οχήματός τους, ενώ θα διευκολυνθεί το έργο (ελεγκτικό κ.λ.π.) των αρμοδίων δημοσίων φορέων (ΚΤΕΟ, εφορία, αστυνομία) και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Βάσει του άρθρου 31 του νέου νομοσχεδίου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

Με το ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνεται και η υπηρεσία «myPhoto» η οποία προβλέπει τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών ή την οπτική απεικόνιση των ιδιόχειρων υπογραφών κάθε φυσικού προσώπου στο κυβερνητικό νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του Δημοσίου.

Παρέχεται δηλαδή στα φυσικά πρόσωπα ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα τους επιτρέπει να διεκπεραιώνουν εξ αποστάσεως, με ταχύτητα και ασφάλεια ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος συναλλαγών με φορείς του δημοσίου τομέα, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή και η υπογραφή τους.

Η μεταφόρτωση των ανωτέρω ψηφιακών αρχείων θα πραγματοποιείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτά και να αποφευχθούν φαινόμενα σφάλματος κατά τη μεταφόρτωση, ενώ για λόγους διασφάλισης της γνησιότητας των αρχείων, η ανάκτηση και χρήση τους από το φυσικό πρόσωπό θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν προηγούμενου συσχετισμού τους με βασικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Με το άρθρο 33 του σε διαβούλευση νομοσχεδίου αναγνωρίζεται νομοθετικά η χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές των πολιτών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή με άλλα λόγια η ισότιμη νομική και αποδεικτική ισχύς της ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής, με την ιδιόχειρη υπογραφή.

Στο άρθρο 29 προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», με αντικείμενο την υποστήριξη της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων, η οποία θα είναι προσβάσιμη στα συμβαλλόμενα μέρη και στους συμβολαιογράφους μέσω του gov.gr.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ένα εξαιρετικά χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο, προσβάσιμο, το οποίο περιμένει η αγορά των ακινήτων καθώς αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εμπράγματων συμβολαιογραφικών δικαιοπραξιών επί ακινήτων.

Με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων μερών, θα παρέχεται η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο να αναρτά ο ίδιος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έγγραφα, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά από τους φορείς του δημοσίου, υπέχοντας, παράλληλα, ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

Η διαδικασία αγοράς – πώλησης ακινήτου θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται ασφαλώς ηλεκτρονικά στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Η επιτάχυνση θα γίνει δυνατή μέσα από την ψηφιοποίηση περίπου 17 πιστοποιητικών.

Σήμερα για να γίνει μια αγοραπωλησία ακινήτου στη χώρα μας είναι αναγκαία 11 βήματα, όταν ο μέσος όρος στις χώρες που εξετάζει η Παγκόσμια Τράπεζα είναι 4,7. Η φιλοδοξία του υπουργείου είναι να φθάσουμε στο ένα ή το πολύ στα δύο βήματα, ενώ η εκτίμησή του είναι ότι η υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του Φθινοπώρου.

Related posts

Χρηματοδοτείται με 3,6 εκατ. ευρώ το Ινστιτούτο Ρομποτικής στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

fiber

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δημιουργούν task force για την προστασία κρίσιμων υποδομών

fiber

Έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού 943 εκατ. στο νέο ΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων, UFBB 2

fiber

Από την Profile η μοναδική προσφορά για την ψηφιοποίηση των πρακτικών των δικαστηρίων

fiber

Women In Tech: Στη 2η θέση πανευρωπαϊκά η Ελλάδα – Τι λέει η Eurostat

fiber

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ η Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΣΕΠΕ

fiber