Image default
Uncategorized

Υπογραφή Σύμβασης της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)»

Υπογραφή Σύμβασης της ΕΕΤΤ για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με MIS 5045164, το οποίο είναι ενταγμένο και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης με την Ανάδοχο εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ για την «Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)», μετά από την διενέργεια Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού. Η σύμβαση αφορά το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ομώνυμης Πράξης, η οποία εισέρχεται στη φάση υλοποίησης. Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. 

Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εφτά χιλιάδων ενενήντα οχτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 5.667.098,15) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός σταθερού σταθμού εποπτείας του φάσματος συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται σε δορυφορικές επικοινωνίες, αποτελούμενου από κεραίες τύπου κατόπτρου, σύστημα διασύνδεσης με τον μετρητικό εξοπλισμό, σύστημα γεωεντοπισμού πομπών, υλικό και λογισμικό για την καταγραφή, επεξεργασία, αποθήκευση των δεδομένων λήψης και απεικόνιση αποτελεσμάτων, σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας και σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης, η θέση σε λειτουργία του σταθμού, η εκπαίδευση προσωπικού καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης για περίοδο πέντε (5) ετών επιπλέον της διετούς περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Ο ΣΕΦΔ με την ονομασία «ΗΩΣ» σηματοδοτεί την είσοδο της ΕΕΤΤ στις δορυφορικές/διαστημικές επικοινωνίες και θα ενσωματώνει τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες και εφαρμογές και τα πιο σύγχρονα εργαλεία λογισμικού στο χώρο της εποπτείας δορυφορικού φάσματος τα οποία προσφέρονται από την εταιρεία ATOS, μια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

Μέσω του συστήματος αυτού, θα διασφαλίζεται η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δορυφορικών εκπομπών προς την Ελληνική Επικράτεια, η αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων παρεμβολών προς τα δορυφορικά δίκτυα, ο έλεγχος της μη ενδεδειγμένης χρήσης του σπάνιου πόρου των δορυφορικών συχνοτήτων, και θα προωθηθεί η διεθνής συνεργασία σε ζητήματα διαστήματος.

Με την ολοκλήρωση του ΣΕΦΔ, η ΕΕΤΤ επιδιώκει την αρτιότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της επί θεμάτων δορυφορικού φάσματος, προς όφελος του επιχειρηματικού και ερευνητικού περιβάλλοντος και της καινοτομίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που στηρίζονται σε δορυφορικά ευρυζωνικά δίκτυα, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και στην χάραξη της διαστημικής πολιτικής της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα εθνικά συμφέροντα.

Τέλος, η αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν από την λειτουργία του ΣΕΦΔ, θα ενισχύσει την δυνατότητα της ΕΕΤΤ να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας κατά το σχεδιασμό πολιτικών και την ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών σε σειρά τομέων της εθνικής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη «ΣΕΦΔ», παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών» (εφεξής «ΣΕΦΔ») (eett.gr)

Related posts

Η TeamViewer και η Siemens καινοτομούν στον τομέα διαχείρισης του κύκλου ζωής προϊόντων με λύσεις Augmented και Mixed Reality

fiber

vivo V23 5G: Η vivo παρουσιάζει το νέο smartphone που ανεβάζει τον πήχη στη selfie φωτογραφία και στη σχεδιαστική κομψότητα

fiber

Το Truck in Mainline Roadshow της Siemens Mobility έκανε στάση στην Αθήνα

fiber

Τα μοντέλα Samsung τηλεοράσεων για το 2022 έλαβαν πιστοποίηση μείωσης αποτυπώματος άνθρακα από το Carbon Trust

fiber

Η Samsung Electronics παρουσιάζει τη νέα εποχή του Calm Technology με επίκεντρο το SmartThings στο συνέδριο SDC22

fiber

Ημέρα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Διδάσκοντας τις Νεότερες Γενιές για την Κυβερνοασφάλεια

fiber