Image default
ΙΤ

Έπιασε δουλειά η νέα ηγεσία της ΕΔΥΤΕ – πρώην ΕΔΕΤ

Διευρυμένο ρόλο έχει αποκτήσει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. όπως μετονομάστηκε το ΕΔΕΤ, έπειτα από τη σχετική νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο οποίο μεταφέρθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Το άνοιγμα της νέας περιόδου για τον εν λόγω φορέα σηματοδότησε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που ορίστηκε από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Νέος Πρόεδρος ανέλαβε ο Στέφανος Κόλλιας, καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των είκοσι και πλέον ετών που χάραξε το ΕΔΕΤ, αναπτύσσοντας τις πλέον προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής.

«Με δημιουργικότητα, όραμα και συνεργασία όλων μας θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μάθησης, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις, ειδικά αυτές που προκύπτουν από τον νέο ρόλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» ανέφερε ο Στέφανος Κόλλιας στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα στελέχη της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατά την παράδοση της προεδρίας από τον απερχόμενο πρόεδρο, καθηγητή του ΕΜΠ Παναγιώτη Τσανάκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τρεις επιτυχημένες θητείες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του Συνεδρίαση, εξέλεξε τον Αριστείδη Σωτηρόπουλο στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει ως εξής: Πρόεδρος: Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος: Αθανάσιος Κακαρούντας, Eπίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μέλη: Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, Θεώνη Αλαμπάση, Δικηγόρος, Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ευαγγελία Αθανασάκη, στέλεχος ΕΔΥΤΕ A.E., Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΔΥΤΕ A.E.

Ο σκοπός της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. όπως προσδιορίστηκε έπειτα από τη νομοθετική παρέμβαση της νέας κυβέρνησης είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των σκοπών της δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει, επιστημονικά και συμβουλευτικά και άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες εθνικές στρατηγικές παρόμοιου περιεχομένου. Για την προώθηση του σκοπού της η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Related posts

Η Ιαπωνία ζητά να ρυθμιστούν τα κρυπτονομίσματα όπως οι τράπεζες

fiber

Έργο πληροφορικής 6,5 εκατ. προκήρυξε το Ελληνικό Κτηματολόγιο

fiber

Προς άμεση υλοποίηση οι ψηφιακές υπηρεσίες για την ενίσχυση και προαγωγή της Πρόληψης και της Δημόσιας Υγείας

fiber

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

fiber

10 χρόνια συνεργασίας Microbase και Insurancemarket!

fiber

Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

fiber