Log in

Το βαρύ χέρι των Βρυξελλών στην ψηφιακή οικονομία

digital euΟ ήχος όλο και πιο επιτακτικής βιασύνης που μπορείτε να ακούσετε σε γραφεία σε όλη την Ευρώπη είναι οι εταιρείες που σπεύδουν να συμμορφωθούν με τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (GDPR) μέχρι την προθεσμία του Μαΐου του επόμενου έτους.

Το ποσό των διακυβευόμενων χρημάτων είναι δραματικό για τις εταιρείες εάν δεν τηρήσουν το πρότυπο. Από μία άποψη, αυτό δεν είναι παρά το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια ψηφιακή εποχή, όπου η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων έχουν καταστεί μεταξύ των πιο πιεστικών ζητημάτων της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Αλλά με τη μορφή που λαμβάνουν οι νέοι κανόνες, αντιπροσωπεύει επίσης μια χαμένη ευκαιρία για την ΕΕ. Οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον κανονισμό για να ενσωματώσουν την κατακερματισμένη ψηφιακή ενιαία αγορά και να συμβάλουν εποικοδομητικά στην προσθήκη διασυνοριακών ροών δεδομένων στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Αντίθετα, φορτώνει το κόστος στις εταιρείες και απειλεί με τεράστια πρόστιμα για παραβίαση κανόνων οι ερμηνείες των οποίων είναι ασαφείς.

Υπάρχει σοβαρή υπόθεση υπέρ της επικαιροποίησης των κανονισμών της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων: οι προηγούμενοι προέρχονται από ένα διαφορετικό περιβάλλον στο διαδίκτυο. Σε μια εποχή συλλογής δεδομένων, ο GDPR προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στα άτομα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποθηκευτούν τα δεδομένα τους. Ωστόσο, η άσκηση πίεσης, ιδίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία, επιβράδυνε τη διαδικασία και κατέστησε δύσκολο για τις εταιρείες να μεταφέρουν προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Παρ’ ότι υποτίθεται ότι θα υπάρξουν διαμορφώσεις για τις πληροφορίες που συλλέγουν και μοιράζονται τα άτομα, δεν είναι ξεκάθαρο πού έχουν τραβηχτεί οι γραμμές. Οι ποδηλάτες με κράνος με κάμερα, για παράδειγμα, μπορεί να πιαστούν υπό τον νόμο, όπως και τα άτομα που δημοσιεύουν σε κοινωνικά δίκτυα που είναι ανοιχτά στο κοινό αντί να μοιράζονται ιδιωτικά.

Ο κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, δεν θα τους εμποδίσει να εισαγάγουν περισσότερους κανόνες εντοπισμού δεδομένων, οι οποίοι θα απαιτούν την ύπαρξη πληροφοριών που κατέχονται από εταιρείες σε διακομιστές στην πατρίδα τους και, συνεπώς, θα βαλκανιοποιήσει περαιτέρω μιας ήδη ατελή ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση κακής διαχείρισης δεδομένων θα αυξήσουν απλώς το κόστος συμμόρφωσης σε ολόκληρο το μπλοκ. Τα πιθανά πρόστιμα για παραβίαση του GDPR είναι δραματικά, καθώς η μέγιστη ποινή είναι ένα τεράστιο 4% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει περιπλέξει περαιτέρω το θέμα, προτείνοντας ταυτόχρονα να θεσπίσει έναν ξεχωριστό κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (ePrivacy). Βασιζόμενο στους κανόνες που θεσπίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια, υποχρεώνοντας τους χρήστες να επιτρέπουν την τοποθέτηση ηλεκτρονικών cookies στους υπολογιστές τους, το ePrivacy θα προσθέσει μια σειρά απαιτήσεων για τη χορήγηση άδειας συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων. Στην πράξη, αυτό θα δώσει πλεονέκτημα στις καθιερωμένες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Google, όταν πρόκειται για τη συλλογή πληροφοριών, λόγω των υφιστάμενων σχέσεων με τους πελάτες τους.

Ο GDPR θα έχει επίσης διεθνή διάσταση. Ο κανονισμός απαιτεί τη συμμόρφωση οποιασδήποτε εταιρείας, ακόμη και εκτός Ευρώπης, που συνεργάζεται με πελάτες στην ΕΕ. Μέσω του λεγόμενου φαινομένου των Βρυξελλών, όπου οι εταιρείες στρέφονται προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των αυστηρότερων κανόνων που αντιμετωπίζουν, αυτό είναι πιθανό να μεταδώσει περιοριστικές πρακτικές μέσω της παγκόσμιας οικονομίας.

Η ΕΕ έχει επίσης αντισταθεί στις προσπάθειες προστασίας των διασυνοριακών ροών δεδομένων σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύεται με μεμονωμένες χώρες και ομάδες κυβερνήσεων. Αυτός είναι ένας περιορισμός στην προσπάθεια συμφωνίας σε ουσιαστικούς κανόνες που θα διέπουν τη σύγχρονη οικονομία.

Ο GDPR στοχεύει να αντιμετωπίσει τις γνήσιες ανησυχίες του ευρωπαϊκού κοινού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και να περιορίσει τους γίγαντες του διαδικτύου των ΗΠΑ όπως η Google και το Facebook. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε είναι πιθανόν να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και να επιβραδύνει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ.  

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.