Image default
TOP STORIES

Πως ο κ. Μ. Τσαμάζ οδηγεί τον ΟΤΕ στον 21ο αιώνα

Μια γεύση από την επέλαση του ΟΤΕ στην νέα ψηφιακή εποχή έδωσε χθες κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Μ. Τσαμάζ  με έμφαση στο disruption αλλά και στις υπηρεσίες όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλισης και ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού, ενώ προετοιμάζονται και υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πιο αναλυτικά:

Για τον Όμιλο ΟΤΕ, το 2018 ήταν μία ακόμα δύσκολη αλλά ικανοποιητική χρονιά.

Πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, επενδύοντας δυναμικά για να παραμείνουμε πρώτη επιλογή των πελατών μας. Δημιουργήσαμε ισχυρές ταμειακές ροές για να ανταμείψουμε τους μετόχους μας, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών που εφαρμόσαμε πρόσφατα. Καλλιεργήσαμε κουλτούρα ανάπτυξης για τους ανθρώπους μας και ενισχύσαμε περαιτέρω τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Εφαρμόσαμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή μας λειτουργία, προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος συνέχισε να σημειώνει δυνατές επιδόσεις στην Ελλάδα, με ιδιαίτερα ισχυρή τη λιανική σταθερής και με συνεχή δυναμική στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής. Οι τεχνολογικές υποδομές που χτίζουμε εδώ και χρόνια, επενδύοντας δυναμικά σε δίκτυα και περιεχόμενο, ανοίγουν το δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εγχώριας αγοράς και μειώνουν το ψηφιακό χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάνοντας την Ελλάδα πιο ελκυστική για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι δυνατές επιδόσεις μας επηρέασαν θετικά και την κερδοφορία μας. Τα επιπλέον έσοδα ύψους 42 εκατ. ευρώ που πετύχαμε στην Ελλάδα το 2018, βελτίωσαν κατά 45 εκατ. ευρώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε σύγκριση με το 2017, σε συνδυασμό με τον συνεχή έλεγχο του κόστους.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες φωνής, το 2018, μετά από χρόνια συρρίκνωσης, επετεύχθη η προσδοκώμενη σταθεροποίηση της αγοράς, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση του μεριδίου αγοράς μας. Στη συνδρομητική τηλεόραση, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, διατηρήσαμε την ηγετική μας θέση, προσφέροντας στους συνδρομητές μας το καλύτερο περιεχόμενο.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις επιδόσεις μας στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, άμεση συνέπεια των στρατηγικών μας επενδύσεων σε οπτικές ίνες. Κατά τη διάρκεια του έτους, προσθέσαμε σχεδόν 180 χιλιάδες συνδρομητές υπηρεσιών οπτικής ίνας, με το σύνολο των συνδρομητών να ανέρχεται σε πάνω από 530 χιλιάδες. Περισσότεροι από τους μισούς πελάτες υπηρεσιών οπτικής ίνας, απολαμβάνουν ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, ενισχύοντας το ARPU και τα συνολικά έσοδα.

Αναμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών μας υπηρεσιών, μέσα από την αύξηση της διείσδυσής τους στην πελατειακή μας βάση, την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών οπτικών ινών και την αξιοποίηση των άριστων δικτύων μας. Επενδύουμε στις υποδομές του μέλλοντος. Το 2019, θα είναι ο πρώτος χρόνος πλήρους ανάπτυξης υποδομής fiber-to-the-home. Στόχος μας είναι η κάλυψη περίπου 150.000 νοικοκυριών έως το τέλος του έτους και σταδιακά 1 εκατομμύριου νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι το 2022. Είμαστε ο πρώτος και μοναδικός πάροχος που θα αναπτύξει εκτενώς ένα τόσο σύγχρονο δίκτυο, καλύπτοντας πάνω από τα δύο τρίτα της χώρας.

Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, είχαμε επίσης μια πολύ καλή χρονιά, χάρη στη μεγάλη αύξηση της κίνησης και των εσόδων από δεδομένα και στην αυξημένη κίνηση περιαγωγής. Το ισχυρό πλεονέκτημα του δικτύου μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό καταδεικνύεται τόσο από ανεξάρτητες μελέτες, όσο και από την ικανοποίηση των πελατών μας. To 4G δίκτυό μας καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας, ενώ πάνω από το 95% καλύπτεται από δίκτυο 4G+.

Οι πρωτοβουλίες μας για τη στήριξη του ARPU και τη μετατροπή συνδέσεων καρτοκινητής σε συμβόλαιο, αποδίδουν. Παράλληλα, εργαζόμαστε για να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων. Ήδη είναι διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλισης και ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού, ενώ προετοιμαζόμαστε να διαθέσουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Καθώς όλο και περισσότεροι συνδρομητές χρησιμοποιούν το Cosmote app ως κύριο σημείο επαφής μαζί μας, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε περαιτέρω την εξυπηρέτηση που παρέχουμε, μειώνοντας παράλληλα το κόστος μας.

Παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες στη σωστή τιμή και καθώς η οικονομία της Ελλάδας φαίνεται να ανακάμπτει, εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο.

Όμως, δεν επαναπαυόμαστε. Δεν μένουμε στα επιτεύγματά μας. Επενδύουμε συνεχώς στην τεχνολογική υπεροχή, στην εμπειρία του πελάτη, στην άριστη εξυπηρέτηση, στα καλύτερα δίκτυα, σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας, στη μείωση της βάσης κόστους, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές της αγοράς και στο μετασχηματισμό του κλάδου.

Αρκεί αυτό; Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση από όλες – το disruption, δηλαδή την αιφνίδια ριζική αλλαγή που ενισχύεται από την νέα ψηφιακή εποχή; Ειδικά στις τηλεπικοινωνίες, οι αλλαγές που επιφέρει, είναι εκθετικές. Για παράδειγμα, οι over the top παίκτες έχουν αλλάξει ριζικά τόσο την επικοινωνία, όσο και τη διανομή του περιεχομένου στους τελικούς χρήστες. Χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, το disruption έρχεται από παντού. Είναι η νέα νόρμα και η έντασή του είναι πρωτοφανής.

Το disruption συνδέεται άμεσα με τον πελάτη της νέας ψηφιακής εποχής. Τον συν-διαμορφώνει. Αυτός ο «νέος» πελάτης τα θέλει όλα εύκολα, γρήγορα και απλά, και βέβαια, ψηφιακά. Επιθυμεί ολοκληρωμένες συνδυαστικές υπηρεσίες και καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Είναι καλύτερα ενημερωμένος από ποτέ. Παίρνει θέση για τα σημαντικά θέματα.

To disruption και ο «νέος» πελάτης, επιβάλλουν την αλλαγή.

Για να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε σε αυτόν τον νέο κόσμο, χρειάζεται να προετοιμαστούμε, να θωρακιστούμε. Να καλύψουμε τις νέες ανάγκες του πελάτη πριν από οποιονδήποτε disruptor. Πρέπει να συνεχίσουμε να αλλάζουμε, και μάλιστα γρήγορα.

Σε σχέση με την αγορά και τους πιθανούς disruptors, παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώσαμε κατά την τελευταία δεκαετία, εξακολουθούμε να έχουμε βαριές δομές, πολύπλοκες διαδικασίες και υψηλά λειτουργικά κόστη. Πρέπει να ανασχεδιάσουμε το λειτουργικό μας μοντέλο. Να αναδιοργανωθούμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών ταχύτερα, με ειλικρίνεια και απλότητα. Πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι, να αναθέσουμε κάποιες δραστηριότητες σε εξωτερικούς συνεργάτες και να μεταφέρουμε άλλες σε ξεχωριστές μονάδες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων και να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας.

Αυτές οι αλλαγές δεν θα έρθουν εύκολα. Προτιμούμε όμως να αλλάξουμε με τους δικούς μας όρους, παρά να μας αναγκάσουν οι καταστάσεις.

Θα τα καταφέρουμε. Η αλλαγή είναι στο DNA μας, και είναι μονόδρομος για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία μας σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογική μας υπεροχή, μέσω των δικτύων μας, αλλά και με τον πλήρη ψηφιακό μας μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, machine learning και ρομποτικής.

Θα έρθουμε ακόμα πιο κοντά στον πελάτη και τις ανάγκες του, εφαρμόζοντας όσα μάθαμε ακούγοντάς τον.

Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη μάρκα COSMOTE, συνδέοντάς τη με νέες, καινοτόμες υπηρεσίες.

Θα γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, για να πετύχουμε ανάπτυξη.

Ενισχύουμε την καινοτομία, την ευελιξία και την κερδοφορία μας, για να καλύψουμε με επιτυχία τις ανάγκες των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και δεσμευόμαστε να ανταμείψουμε την εμπιστοσύνη σας.

Μιχάλης Τσαμάζ,

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Related posts

Οι απάτες μέσω push notifications τριπλασιάστηκαν το 9μηνο του 2019

fiber

Το 57% των Ευρωπαίων πραγματοποίησε τις αγορές του online στο lockdown

fiber

2018, η πιο unfriend χρονιά του Μαρκ Ζάκερμπεργκ

fiber

Το 2023 το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία 5G

fiber

Στάσιμη η ελληνική αγορά τεχνολογικών προϊόντων το 1ο τρίμηνο του 2020

fiber

Το Facebook θα σας δίνει σύντομα περιθώριο 10 λεπτών για να σβήσετε ένα μήνυμα για το οποίο μετανιώσατε

fiber