Image default
MARKET

Προκηρύχθηκε το WiFi4GR – ασύρματη πρόσβαση σε 2.500 περιοχές

-

Δρομολογήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το έργο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», συνολικού προϋπολογισμού με την προαίρεση, 18,425 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (14,858 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) με την δημοσίευση της διακήρυξης και τον ορισμό ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών την 26η Μαρτίου.

Στο πλαίσιο του WiFi4GR θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης ενδεικτικά θα είναι: Χώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής- μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος είναι η κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο Ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Το έργο θα εκτελεστεί με τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με 3 φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές και στη συνέχεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία – πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς φορείς (π.χ. έναν ή και δύο οικονομικούς φορείς) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ειδικότερα στα πλαίσιο του έργου οι Ανάδοχοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν και να παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των Σημείων Συγκέντρωσης (ΣΣ), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές που θα υλοποιηθεί σημείο ασύρματης πρόσβασης όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων και όπως αυτές ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των επιμέρους υποέργων.

Επίσης θα εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες κλπ.) και υπηρεσιών όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και θα παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου.

Όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα (lots) επειδή βασικός στόχος του σχεδιασμού του WiFi4GR από την αναθέτουσα είναι η δημιουργία κοινού δικτύου για όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό περιοχών (WiFi HotSpots). Σε περίπτωση που η σύμβαση θα διαχωριζόταν σε τμήματα (π.χ. υποδιαίρεση ανά περιφέρειες) θα έπρεπε για κάθε ένα τμήμα να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) διαφορετικών κεντρικών συστημάτων (πχ wireless access point controller). Αυτό θα είχε ως συνέπεια τόσο την αύξηση του κόστους υλοποίησης του έργου, αφού θα έπρεπε να αγοραστούν τόσα διαφορετικά κεντρικά συστήματα όσα και οι διαφορετικοί προμηθευτές που θα αναλάμβαναν να υλοποιήσουν τα τμήματα του έργου, όσο και την αύξηση του συνολικού διαχειριστικού κόστους του δικτύου.

Related posts

Apple: Έμφαση στην απόδοση και όχι στα νέα χαρακτηριστικά θα έχει το επόμενο iOS

fiber

ESET: “Πόσο ασφαλής είναι ο τρόπος που κλειδώνετε την οθόνη του κινητού σας;”

fiber

Μένουμε σπίτι… Ξοδέψετε ευχάριστα το χρόνο σας παίζοντας ΔΩΡΕΑΝ το RTS, Warzone 2100!

fiber

Vodafone: Εμπορική διάθεση νέων φθηνότερων πακέτων δεδομένων

fiber

Huawei Mate 30 και Huawei Mate 30 Pro έχουν επίσημη πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο!

fiber

Διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank

fiber